Második kerületi pedagógiai szolgáltató központ logó

Versenyek

Versenyszabályzat

1.    A versenyszervezés alapjai:

Minden évben az aktuális tanév rendjéről rendelet – a 2013/2014-as tanévben a 47/2013. (VII. 4.) EMMI-rendelet – határozza meg az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott, meghirdetett és anyagilag támogatott, szakmailag és anyagilag támogatott országos tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyeket.

A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 183. § alapján pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény meghirdethet országos tanulmányi és tehetséggondozó versenyeket. A versenyt meghirdetőnek a versenykiírásban meghatározott tartalmi elemeket kell megjelenítenie.

A verseny lebonyolítását érintő rendkívüli események bekövetkezéséről jegyzőkönyvet kell készíteni.

2. Az országos, fővárosi és kerületi tanulmányi és tehetséggondozó verseny versenykiírása tartalmazza:

1.     a verseny megnevezése

2.     a verseny pedagógiai célja

3.  a verseny kategóriái, az évfolyamok vagy korcsoportok születési dátum szerinti megjelölése

4.     a) a nevezés módja b) a nevezési lap c) a nevezési díj

5.     egyéb szabályok

6.     a verseny lebonyolítása

7.     a versenybizottság

8.     a verseny menete: a verseny fordulói, résztvevők, lebonyolítás, továbbjutás, jutalmak

9.     a verseny helyszíne

10.  a versenyrendező intézmény neve, címe, elérhetősége

3.    A versenyszervező feladata, jogköre, felelőssége:

A versenyszervező szervezi az adott versenyidőszakra kiterjedő munkát, elkészíti a versenykiírást. Meghatározza a zsűri összetételét. Irányítja az írásbeli, szóbeli, illetve a gyakorlati feladatok, valamint a javítási, értékelési útmutató elkészítését. Vállalja a feladatlapok szakmai megbízhatóságáért a felelősséget. Előkészíti az egyes fordulók lebonyolítását, gondoskodik a feladatlapok tartalmi és formai hibátlanságáról. Gondoskodik a jegyzőkönyvek és összesítő lapok kitöltéséről, hitelességéről. A fővárosi és országos fordulóba jutásról szóban értesíti az érintett tanulókat. Lehetőség szerint a verseny helyszínén kihirdeti az eredményt, vagy tájékoztatja az érintetteket az eredményhirdetés időpontjáról és helyszínéről.

4.    A zsűri feladata, jogköre, felelőssége:

A zsűri tagjai végzik a tanulók teljesítményének értékelését, rangsorolását. Az eredményt vagy a verseny után a helyszínen, vagy legkésőbb 7 munkanapon belül kihirdeti.

5.    A tanulmányi verseny meghirdetése:

A versenyek a II. Kerületi Pedagógiai Intézet honlapján és a Hírmondóban kerülnek meghirdetésre.

6.    A tanulmányi versenyre való nevezés módja:

A II. Kerületi Pedagógiai Intézet által szervezett versenyek díjmentesek.

A jelentkezés a II. Kerületi Pedagógiai Intézet egyéni vagy csapat nevezési lapján történik.

Az egyes fordulókból (kiírástól függően) teljesítményelv alapján automatikusan, külön írásbeli értesítés nélkül jutnak tovább a tanulók. A versenyen való részvétel önkéntes. 

7.    Versenybizottság/zsűri:

A versenybizottság/zsűri összetétele: elnök és két zsűritag, vagy javító tanárok

A zsűri tagjait a KLIK főigazgatója bízza meg a szervező II. Kerületi Pedagógiai Intézet felkérésére.

Az elnök feladata: a zsűri tagjaival együtt értékeli a feleleteket, produkciókat, valamint aláírásával hitelesíti az okleveleket.

8.    A versenyzők jutalmazása:

Minden versenyző kap emléklapot.

Lsd. A versenyek finanszírozása

9.    A versenyek finanszírozása: 

1.    versenyzők jutalmazása

Az egyéni versenyek I. II. és III. helyezettje oklevelet, valamint (az adott tanév lehetőségeinek függvényében) ajándékkártya és/vagy könyv és/vagy ajándék jutalmat kap az I. helyezett 3000,- Ft, a II. helyezett 2000,- Ft, a III. helyezett 1000,- Ft értékben.

A csapatversenyek I. II. és III. helyezett csapata oklevelet, valamint (az adott tanév lehetőségeinek függvényében) ajándékkártya és/vagy könyv és/vagy ajándék jutalmat kap. Az I. helyezett csapat tagonként 1000,- Ft, a II. helyezett 500,- Ft, a III. helyezett 200,- Ft értékben kisebb tárgyjutalmat, édességet.

10.  Záró rendelkezések:

A versenyfelelős a verseny befejezése után a verseny dokumentumait (feladatlapok, javítási útmutató, jelenléti ív, átvételi elismervény stb.), iratait leadja a II. Kerületi Pedagógiai Intézetnek.

A versennyel kapcsolatos anyagot egy évig kell megőrizni, utána selejtezhető.

A versenyek eredményéről a II. Kerületi Pedagógiai Intézet honlapján és a Hírmondóban lehet tájékozódni.

A közlemény tartalmazza: 

a verseny neve, korosztály, kategória

a verseny helyszíne, időpontja

az első három helyezett neve, iskolája

 

A versenyeket a II. Kerületi Pedagógiai Intézet készíti elő és irányítja azok lebonyolítását.

A Versenyszabályzatot a II. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. szeptember 1-jétől elfogadta.

 Sportversenyek versenyszabályzata

weboldal készítés -
1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. - Tel./Fax: 325-0403, 336-0196 - E-mail: