Második kerületi pedagógiai szolgáltató központ logó

Méréseink

A tanulók mérés alapú értékelésének elemei a II. kerületben

A mérést végzi Évfolyam
nagycsoport 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
OKÉV   -olvasás szövegértés kompetencia
-matematikai kompetencia
  -olvasás szövegértés kompetencia
-matematikai kompetencia
  -olvasás szövegértés kompetencia
-matematikai kompetencia
PSZK DIFER bemenet DIFER bemenet   olvasás szövegértés kompetencia  
DIFER kontroll DIFER kontroll   matematikai kompetencia  
  angol-német       angol-német  

A mérések ütemezése

Szakasz Feladat

Tevékenység/Ellenőrzés

Időpont/Határidő

Eredmény

I. A mérések tervezése

A tárgyi és a személyi erőforrások biztosítása

A felelősök kijelölése V.

aug. utolsó hete

Felelőslista

A résztvevők kijelölése F.

aug. utolsó hete

A résztvevők listája

Éves mérési ütemterv elkészítése

a méréseket megelőző év május végéig

Mérési ütemterv, munkaterv

II. A mérések végrehajtása

Kerületi DIFER mérés

Mérőeszközök beszerzése

aug. végéig

Mérőeszközök

Felkészítés a bemeneti mérés lebonyolítására F.

aug. utolsó hete

Jelenléti ív, írásos tájékoztatók

A mérés lebonyolítása F.

szeptember első két hete

Adatlapok, fejlődési mutatók

Adatbevitel F.

október második hetéig

Adatbázis

Adatelemzés, kerületi elemzés elkészítése F. V.

november első hetéig

Írásos összegzés

Iskolai elemzések elkészítése, tájékoztató előadás az eredményekről F. V.

Őszi Szakmai Napok mérési napján

Írásos összegzések, az előadáson készült jegyzőkönyv, jelenléti ív

Kontroll mérés előkészítése F.

április végéig

Jelenléti ív, írásos tájékoztatók

Kontroll mérés lebonyolítása F.

május első két hete

Adatlapok, fejlődési mutatók

Adatbevitel F.

június második hetéig

Adatbázis

Adatelemzés, kerületi, intézményi elemzések elkészítése, tájékoztató előadás az eredményekről F. V.

a következő tanév szeptember közepéig

Írásos összegzések, az előadáson készült jegyzőkönyv, jelenléti ív

6., 10. évfolyamos angol-német idegen nyelvi kerületi mérések

Mérőeszközök beszerzése

február végéig

mérőeszközök

mérés előkészítése F.

február-március

jelenléti ív

mérés lebonyolítása F.

április végéig

kitöltött tesztek

javítás, kódolás F.

május közepéig

értékelő lapok

adatbevitel F.

június közepéig

adatbázis

Adatelemzés F.

július-augusztus

írásos statisztikai elemzés

intézményi értékelés, tájékoztató előadás az eredményekről F. V.

augusztus végéig

Írásos kerületi és intézményi értékelések, az előadáson készült jegyzőkönyv, jelenléti ív

Felkészítés az aktuális tanévi OKÉV- mérésekre

OKÉV megállapodás alapján, felkérésre multiplikátori feladatok végzése F.

Az OKÉV felkérése alapján

Jegyzőkönyv, jelenléti ív

Az aktuális tanévi OKÉV- mérések kerületi szintű lebonyolítása

A mérések előkészítése, szervezése F.

A tanév rendjében, valamint az OKÉV tájékoztatóiban foglaltakhoz igazodva -
az Iskolai jelentések megjelenése után

Írásbeli, szóbeli tájékoztatók

Szükség esetén segítség az intézményi lebonyolításhoz F.

Az intézményi eredmények elemzésének segítése F. V.

Iskolai jelentés

A kerületi Fejlesztési stratégia támogatása

Az elemzésekről készült iskolai és fenntartói jelentéseket tartalmazó CD átvétele

A CD megjelenése után két hónapon belül

Iskolai és fenntartói jelentéseket tartalmazó CD

Iskolai és fenntartói jelentések generálása, kinyomtatása

Kinyomtatott iskolai és fenntartói jelentések

Idősoros elemzés készítése

Táblázatok, grafikonok

Fenntartói és iskolai jelentések és az idősoros elemzés eljuttatása a fenntartónak.

Átadott iskolai és fenntartói jelentés, idősoros elemzés

III.,IV. A tapasztalatok összegzése, módosítás, javítás, fejlesztés

Szakmai ellenőrzés, értékelés

Adatgyűjtés, adatbevitel, adatelemzés, a tanulságok összegzése F.

január, február

Jegyzőkönyvek, kérdőívek, adatbázis

Javítás, módosítás

A szükséges változtatások végrehajtása F. V.

március

Aktualizált, módosított dokumentumok

V. Panasz-kezelés, hibák javítása

Panasz fogadása, hiba észlelése

Feljegyzés készítése

a panasz beérkezésekor, hiba észlelésekor

feljegyzés

A hiba azonosítása

A hiba azonosítása az adatbázisban, dokumentumokban

lehetőleg azonnal, legkésőbb két héten belül

javított adatbázis, dokumentum

A hiba javítása

A hiba javítása az adatbázisban, dokumentumokban
A javítás átvezetése a kapcsolódó adatbázisokba

Visszajelzés

A javított intézményi adatok, elemzés megküldése a reklamáló intézménynek

legkésőbb a hiba észlelésétől számított 1 hónapon belül

Javított intézményi eredmények, intézményi elemzés

Amennyiben a javítás kerületi szinten 2%-nál nagyobb eltérést okoz, a javítás megküldése a fenntartónak

Javított adatbázis, elemzés, kerületi összegzés

A mérési területek évenként, a következő tanév rendjéről szóló rendelet megjelenését követő egy hónapon belül kerülnek felülvizsgálatra. A felülvizsgálat során történik a kerületi méréseknek az országosan elrendelt mérésekhez illesztése.

A kerületi mérések szervezéséért, lebonyolításáért a PSZK felel.

A mérések szakmai ellenőrzése a mérésekről készült kerületi és intézményi összesítések elkészülte után az intézményvezetők és a mérésben érintett pedagógusok számára tartott bemutató előadáson és az azt követő szakmai fórumon történik, melyről jegyzőkönyv készül.
A mérési eredmények intézményi felhasználását az intézmények méréseket elemző értekezleteinek jegyzőkönyvei, valamint a mérési adatok felhasználását tárgyaló intézményi munkaközösségi foglalkozásokon készült feljegyzések megküldése biztosítja, az esetleges egyéb dokumentumokkal együtt.

weboldal készítés -
1024 Budapest, Keleti Károly utca 37. - Tel./Fax: 325-0403, 336-0196 - E-mail: